Straż Graniczna Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej Historia Pododdziału - Historia -

Nawigacja

Historia

Historia Pododdziału

11.02.2014

Straż Graniczna to uzbrojona i umundurowana formacja, powołana na mocy Ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz do kontroli ruchu granicznego. Służba ta została powołana  w miejsce rozformowanych Wojsk Ochrony Pograniczai z chwilą swojego powstania stała się spadkobierczynią tradycji polskich formacji granicznych takich, jak: Korpus Ochrony Pogranicza, Straż Graniczna z okresu II Rzeczypospolitej oraz wspomniane już Wojska Ochrony Pogranicza.

Nowa formacja ochrony granicy państwowej rozpoczęła funkcjonowanie 16 maja 1991 roku i dzień ten stał się jej świętem.Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej nadano charakter policyjn i podporządkowano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Centralnym organem formacji jest Komendant Główny Straży Granicznej w Warszawie, któremu podlegają Komendanci Ośrodków i Oddziałów Straży Granicznej.

Funkcjonariusze Wydziału Odwodowego Reprezentacyjnego stacjonują w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu, którego historia i tradycje odwołują się do 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Pułk ten powstał 1 grudnia 1918 roku, wówczas to w Nowym Sączu rozpoczął stacjonowanie batalion 20 -go galicyjskiego pułku piechoty Cesarsko-Królewskiej Armii, którego rejony werbunkowe znajdowały się na Sądecczyźnie i Podhalu. Podczas zmagań I wojny światowej Pułk ten należał do najdzielniejszych i najbardziej walecznych oddziałów austrowęgierskich, walcząc na froncie serbskim, rosyjskim i włoskim.

W początkowych okresach istnienia Straży Granicznej Kompanie Reprezentacyjną tworzyli funkcjonariusze służby zasadnicznej (z poboru). Od roku 2007 stworzono w pełni uzawodowioną Kompanię Reprezentacyjną, która do dzisiejszego dnia działa jako Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny) Straży Granicznej.

do góry