Straż Graniczna Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej Ruszyli z pomocą Orłom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ruszyli z pomocą Orłom

Autor:
Michał Tokarczyk

Funkcjonariusze KaOSG wraz z przedstawicielami Koła PTTK nr 8 - Klubu Górskiego „Orły” - przy Komendzie Stołecznej Policji po raz kolejny wspólnie prowadzili prace porządkowe na cmentarzach z I Wojny Światowej, położonych w obrębie gminy Sękowa.

Tym razem grupę porządkujących czekały wyjątkowo trudne zadania m.in.: odbudowa zabytkowego muru, oczyszczenie ścieżki oraz wyznaczenie szlaku do cmentarza nr 66 w Małastowie, jak również kompleksowa renowacja zabytkowych drewnianych krzyży na cmentarzu nr 62 w Banicy. Dodatkowo na cmentarzu nr 77 w Ropnicy Górnej, wyczyszczone i odmalowane zostały metalowe krzyże. Na każdej z porządkowanych nekropolii usunięto zakrzaczenia, wykoszono trawę i uporządkowano teren.

Intensywne prace porządkowe trwały od czwartku do niedzieli. Szczególne podziękowania należą się Pani Wójt Gminy Sękowa Małgorzacie Małuch oraz Pani Sołtys Ropnicy Górnej Katarzynie Tokarz, które zadbały o stworzenie profesjonalnych warunków do przeprowadzenia prac.

Następny etap w odnawianiu zabytkowych cmentarzy z I Wojny Światowej położonych w obrębie gminy Sękowa przewidziany jest na początku października.

"Jeśli czcić chcecie poległych bohaterów, Podarujcie swe serce ziemi, która ich kryje" (sentencja z cmentarza nr 59).

 

 

do góry